13 rzeczy o których musisz pomyśleć organizując się w chmurze obliczeniowej
Aktualnie 65% polskich przedsiębiorców korzysta z chmury obliczeniowej, a pozostali zrobią to w ciągu 2 lat. Oferta usług cloud computingu jest coraz szersza. Wśród wielu możliwości warto zwrócić uwagę na odpowiednio przygotowane usługi IT, które powinny określać indywidualnie ustalone zasady współpracy. Wszystko definiuje umowa wynajmu chmury obliczeniowej. O jakich kwestiach trzeba pomyśleć wybierając dostawcę chmury obliczeniowej?
  1. Potwierdzone bezpieczeństwo
    O jakości usług świadczy bezpieczeństwo infrastruktury. Dlatego warto zwracać uwagę na branżowe certyfikaty. Tier jest jednym z najważniejszych i przyznawany przez amerykański think tank Uptime Institute. Przykładowo, certyfikat Tier III uzyskany przez Exea Data Center oznacza, że wszystkie elementy środowiska serwerowni posiadają kopie zapasowe. Serwerownia może pracować bez przerw.
  2. Fizyczna lokalizacja serwerów
    Ważne jest, aby dokładnie wiedzieć, gdzie znajduje się data center, z którego chcesz korzystać. Konkretne lokalizacje ośrodków przetwarzania danych to wiedza o potencjalnych zagrożeniach i możliwość optymalnego wyboru dostawcy sieci.
  3. Bezpieczeństwo danych
    Data center powinno korzystać z zabezpieczeń na poziomie wirtualnym (systemy antywirusowe, firewalle i programy antyDDoS). Transfer danych powinien być szyfrowany. Ale software to nie wszystko. Praktyka pokazuje, że najsłabszym ogniwem jest człowiek. Dlatego ważne są procedury i prawa dostępu. Administratorów muszą obejmować klauzule poufności.
  4. Backup i disaster recovery
    Zabezpieczenie gromadzonych danych określa polityka backupu. Tworzenie kompletnych kopii całego środowiska to elementarna funkcja centrum przetwarzania danych.
  5. Obsługa techniczna i wsparcie
    Dobre usługi IT charakteryzuje skuteczne wsparcie techniczne, najlepiej całodobowy dyżur wykwalifikowanego specjalisty, który jest w stanie pomóc w różnego rodzaju sytuacjach awaryjnych.
  6. Migracja danych
    Korzystanie z chmury obliczeniowej to dynamika. Warto sprawdzić czy zgromadzone dane łatwo przeniesiesz w inną chmurę. Zwróć uwagę na ograniczenia licencyjne i format platform programistycznych.
  7. Retencja danych i gwarancja usunięcia
    Musisz mieć pewne ramy czasowe swoich danych i gwarancję całkowitego ich usunięcia w przypadku zakończenia współpracy z dostawcą chmury.
  8. Zrozumiała umowa
    Dokument określający zakres i warunki świadczenia usług IT powinien operować słownikiem, zgodnym z aktualnym prawem. Jak wiadomo regulacje prawne nie nadążają za trendami technologicznymi. Dlatego zwróć uwagę na definicje najważniejszych branżowych pojęć.
  9. Transparentność data center
    Dobry ośrodek przetwarzania danych daje Ci możliwość audytu pod kątem funkcjonujących procedur działania i bezpieczeństwa. Pewnie cenisz sobie możliwość obejrzenia realnie działającej infrastruktury?
  10. Zwrot kosztów i ubezpieczenia
    Zapytaj o rekompensaty w przypadku przerw w dostępie do danych. Dowiedz się, jakie są warunki ubezpieczenia data center, tak aby zabezpieczyć się przez kłopotami w przypadku większych awarii.
  11. Kompleksowa oferta
    Twoje data center powinno mieć kompleksowy wachlarz usług. Nigdy nie wiadomo, jakie będziesz mieć nowe potrzeby biznesowe. Elastyczny dostawca rozwiązań IT może dostosować ofertę do Twojej działalności.
  12. Sieć partnerów
    Sprawdź listę partnerów i podwykonawców, którzy mają udział w usłudze. Być może niektóre klauzule umowne będą dotyczyć również ich?
  13. Zgodność z prawem i wymogami administracji
    Kluczowym elementem biznesu w chmurze obliczeniowej jest konieczność działania w oparciu o regulacje prawne i  administracyjne. Zapytaj dostawcę o zgodność z wytycznymi GIODO i spełnianie administracyjnych wymagań.
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookShare on Google+